ഭൂമിയും മണ്ണും തലതിരിഞ്ഞ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ദുരന്തത്തിനു കാരണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ മാധവ് ഗാഡ്ഗില്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പ്രളയക്കെടുതി മനുഷ്യ നിര്‍മിത ദുരന്തമാണെന്ന് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ മാധവ് ഗാഡ്ഗില്‍. പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കുറയുമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ ദുരന്തം വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. ഭൂമിയും മണ്ണും തലതിരിഞ്ഞ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണം. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ആശങ്കാജനകമാണ്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയെങ്കിലും നടപ്പായില്ല. റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കിയെങ്കില്‍ ദുരന്തത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുമായിരുന്നു. ഈ കാലത്തിനുള്ളില്‍ വലിയ തോതിലാണ് കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ നടന്നത്.

വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക താത്പര്യത്തിനായി കൈകോര്‍ത്തെന്നും അവരാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉത്തരവാദികളെന്നും ഗാഡ്ഗില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.